Att sälja din bostad i Spanien

Säljguide Spanien Serneholt Estate
Ladda ner vår säljguide (pdf)

Kontakta oss för försäljning

Skicka in nedanstående formulär, så återkommer vi till dig så snart som möjligt med mer information om hur vi hjälper dig till en lyckad försäljning!

Meddelande (obligatorisk) (Beskriv gärna din bostad lite kort här samt om du har särskilda önskemål)

Vid försäljning av hus eller lägenhet i Spanien är det viktigt att förstå att processen är annorlunda än i Sverige och att den kan ta längre tid.
Överförandet av äganderätt till en bostad i Spanien går genom en spansk notarie. Försäljningsprocessen i Spanien kan vara mer komplicerad och ta längre tid än i Sverige. Så här går det till – fram till det sista mötet med notarien.

Inhämtande av information

ENERGICERTIFIKAT. Som säljare är du skyldig att före försäljningen låta göra en energideklaration av bostaden. Denna skall sedan överlämnas till köparen i samband med försäljningen. Vi på Serneholt Estate hjälper självklart till med detta då vi har många duktiga samarbetspartners som utför energideklarationer.

JURIDIK. Säljaren ska kunna tillhandahålla samtlig dokumentation om bostaden, det vill säga ägarbevis, certifikat på besittningsrätt, information om fastighetsskatt och föreningsavgift med mera.

Vi hjälper dig med den ekonomiska kalkylen.

MARKNADSVÄRDE. En bedömning av värdet måste göras. De flesta ägare har uppskattat värdet på sin bostad en smula i överkant. Referenser från verkliga försäljningar av likvärdiga bostäder i närtid måste tas fram, det vill säga inte bara uppgifter om begärda priser och försäljningar från tidigare år. Du bör kräva att din mäklare tar fram referenser på likvärdiga sålda hus eller lägenheter, och inte bara vaga funderingar eller tidigare begärda priser. Här på Serneholt Estate har vi full tillgång till alla databaser och kan snabbt ta fram referenspriser i de flesta områden.

EKONOMI. Vad är den egentliga driftskostnaden för bostaden du vill sälja? Vilka reparationsbehov finns i framtiden och till vilka kostnader? Om det är en lägenhet eller om det är ett hus som tillhör en förening du vill sälja, hur stor är föreningsavgiften (comunidad)? Dina spekulanter kommer att vilja baka in detta i sin egen prisuppfattning. Vi hjälper dig gärna med dessa beräkningar.

Försäljningsuppdrag

Mäklare sälja hus Spanien VAL AV MÄKLARE. Valet bör baseras på mäklarens möjligheter att finna spekulanter, mäklarens kompetens och engagemang att försvara uppdragsgivarens intressen. Fråga om mäklarkompetens, hur de marknadsför sina bostäder, inom vilka språkområden de marknadsförs, vilka webbplatser man utnyttjar osv. På Serneholt Estate erbjuder vi alltid en komplett marknadsföringsplan i samband med att vi tar ett uppdrag. Du kommer att upptäcka att detta inte är så vanligt på den spanska bostadsmarknaden.

UPPFÖLJNING AV MÄKLARENS AKTIVITETER. Följ upp din mäklares marknadsföringsåtgärder. En mäklare har hundratals olika aktiviteter på gång och det gäller att komma högt upp på prioriteringslistan. Vi på Serneholt Estate har alltid största fokus på dig som kund, och vi kommer alltid att hålla dig informerad och uppdaterad under hela processen.

FÖRHANDLING. Av naturliga skäl har köpare och säljare motsatta intressen. Förhandlingen sköts av mäklaren men en intensiv dialog mellan säljare och mäklare kan öka kreativiteten och ge lösningar på många problem. Vi på Serneholt Estate hjälper dig och köparen att knyta ihop säcken på bästa sätt.

Säljprocessens sex steg

1. Avtal med mäklare

Innan en säljprocess inleds tecknas ett uppdragsavtal med mäklaren. Avtalet reglerar försäljningsuppdraget.

2. Reservation

När köparen och säljaren har kommit överens om pris börjar man med ett reservationskontrakt. Detta innebär att köparen betalar in vanligt vis 6000€ för att reservera bostaden så den tas bort från marknaden.

3. Kontrakt – ”Arras” alternativt ”Option de compras”

När du som säljare har kommit överens med köparen tecknas ett köpekontrakt, ett så kallat ”arras” alternativt ”Option de Compras”. Av kontraktet framgår priset, tillträdesdatum med mera. När kontraktet undertecknas betalar köparen en handpenning som delbetalning av slutlikviden vilken betalas på tillträdesdagen. Detta kontrakt ersätts senare av ett nytt kontrakt hos notarien.

4. Ägarbevis ”Escritura pública de compraventa”

På tillträdesdagen träffas du och köparen tillsammans med mäklaren och juridiska ombud hos notarien. Det är köparen som väljer notarie och som ansvarar för att boka tiden. Hos notarien kontrolleras såväl köparens och säljarens identitet som bostadens legala skick. Här får köparen sitt ägarbevis, ett så kallat Escritura pública de compraventa.

5. Betalning

Notarien tar emot betalningen och ansvarar för att betala in skatter och avgifter samt att distribuera slutlikviden till dig. Du överlämnar nycklarna till köparen som efter mötet kan tillträda bostaden.

6. Avräkning av skatter

Om du som säljare är skattemässigt bosatt i ett land utanför Spanien, får du vid försäljningsögonblicket endast 97 % av köpeskillingen. Resterande 3 % betalar köparen in till det spanska skatteverket. Detta är en form av säkerhet för att du ska komma att fullgöra dina skattemässiga plikter och reavinstdeklarera din försäljning i Spanien. När du senare uppfyllt alla myndighetskrav återbetalas dessa 3 %. Ditt juridiska ombud hjälper till att få tillbaka ”din” del, men det kan ta upp till ett år innan återbetalning sker. En preliminär uppskattning av skatter kan göras av mäklaren, men det juridiska ombudet är ansvarig för den slutgiltiga deklarationen. Detta gäller fastighetsskatt, föreningsavgifter, reavinstskatt och mäklararvoden.

 

Sälja lägenhet Marbella